> Boletice
> Lipno
> Lipenská přehrada
> Pomník A. Stiftera
> Plešné jezero
> Plechý (1378m)
> Hausberk
> Schwarzenberský kan.
> Medvědí stezka
> Třístoličník (1312m)
> Muckovské lomy
> Horní Planá
> Volary
> Další turistické cíle
> Přírodní zajímavosti
> kontakt

> ubytování
Okolí a turistické cíle

zpět Vojenský prostor Boletice:
V těsné blízkosti vesničky Pernek se rozprostírá unikátní území o rozloze 22 tis. ha s původní a neporušenou přírodou, kde se vyskytuje mnoho ohrožených rostlin a živočichů. Celá oblast je z pohledu zachovalosti přírody velmi cenná, což potvrzuje její zařazení do seznamu NATURA 2000. V roce 2006 zde bylo pro turisty, pro cyklisty a v zimním období i pro běžkaře zpřístupněno cca 40 km velice atraktivních turistických tras.Boletice

zpět Lipenské jezero – tzv. české nebo šumavské moře:
Je dlouhé 48 km a má velký rekreační význam po celý rok. Na obou březích se nachází mnoho rekreačních zařízení, kempů, hotelů, pláží a jiných atrakcí. V provozu je několik přívozů – Horní Planá, Dolní Vltavice a Frymburk, spojujících vnitrozemí s dříve nepřístupnou příhraniční oblastí. Kolem celého jezera vede mnoho cyklistických a turistických tras. Se svou plochou o rozloze 4870 ha je největším umělým jezerem v ČR.Lipno

zpět Lipenská přehrada:
Byla vybudovaná v letech 1950-59 jako horní stupeň vltavské kaskády. Leží v nadmořské výšce 730 m.n.m., je dlouhá 296 m a hráz přehrady je vysoká 25 m. Nachází se u obce Lipno nad Vltavou a její okolí skýtá nespočet rekreačních vyžití.

Lipenská přehrada

zpět Pomník Adalberta Stiftera:
Rozhodneme-li se pro výstup na Plechý strmou a náročnou žlutě značenou stezkou, nemůžeme minout 14,5 m vysoký žulový pomník Adalberta Stiftera (básníka Šumavy), rodáka z Horní Plané, kde má i rodný domek. Každému kdo zdolá náročné stoupání je odtud dopřán jeden z nejkrásnějších šumavských výhledů na okolní krajinu.
Pomník

zpět Plešné jezero:
Na jedno z pěti šumavských jezer, které se nachází pod vrcholem Plechý v 1. zóně NP Šumava se dostaneme nejlépe z parkoviště v Nové Peci. Při výstupu Jezerní stezkou přecházíme tzv. Kamenné moře, vytvořené mrazovým zvětráváním obrovských žulových balvanů. Projdeme-li Kamenné moře, otevře se před námi průzračná plocha Plešného jezera a přímo nad ním 330 m vyskoká jezerní stěna. Okolní horské smrčiny jsou staré až 300 let.


Plešné jezero

zpět Plechý (1378 m):
Budeme-li pokračovat, tak zhruba po 0,5 km dosáhneme nejvyššího vrcholu české části Šumavy, leží přímo na hranicích s Rakouskem nad Jelenímy vrchy a jeho vrchol tvoří výrazné seskupení skal a balvanů. Průměrná teplota se zde pohybuje okolo 3 stupně Celsia.

Plechý

zpět Hausberk:
Mezi Pernekem a Želnavou na výrazném vrcholu Hradiště, na dohled od naší chalupy se nachází nepatrné zbytky strážního šumavského hrádku ze 13. století. Malý hrad umožňoval široký rozhled a tím kontrolu horního toku Vltavy a hranic.

Hausberk

zpět Schwarzenberský kanál:
Z osady Jelení vrchy nedaleko Nové Pece se dostaneme k unikátnímu vodnímu dílu Schwarzenberský kanál. Byl vybudován v letech 1789 – 1822 a na své trase má řadu drobných technických zajímavostí. Dílo projektoval schwarzenberský lesní inženýr – rodák z Chvalšin Josef Rosenauer. Celý kanál měří 44 km včetně smyků a regulované části potoka Zwettlbach 89,7 km. Sloužil ke splavování palivového a stavebního dřeva ze Šumavy do Vídně. Klády mohly mít až 24 m.
V současné době byly na Schwarzenberském kanálu obnoveny ukázky plavení dříví a poskytují nevšední zážitky, zábavu i ponaučení pro návštěvníky Šumavy.
Kanál

zpět Vchynicko-tetovský kanál:
V oblasti řek Vydry a Křemelné mezi Antýglem a Čeňkovou pilou vznikl další projekt Josefa Rosenauera plavebního kanálu na dopravu dřeva. Vznikl v letech 1799-1800 a jeho délka je 14,5 km. Dnes napájí malou vodní nádrž u obce Srní, odkud voda spadá k turbínám vodní elektrárny na Čeňkově pile.

zpět Medvědí stezka:
Je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě a v jižních Čechách vůbec, s mnoha skalními útvary, které dostaly i své názvy, např. Perníková skála, Kaple, Soutěska lapků, Viklan, atd. Je dlouhá 14km a vznikla v roce 1967. Dovede nás mimo jiné i k mystickému místu s pomníčkem posledního medvěda v Čechách. Byl skolen 14.11.1856 poblíž Jeleních vrchů. Skolená medvědice je dnes mezi exponáty loveckého zámečku Ohrada na Hluboké nad Vltavou. Dostala se i do znaku města Horní Planá.


Medvědí stezka

zpět Třístoličník (1312 m):
Seskupení žulových skal pár metrů za naší hranicí na bavorském území. Na vrcholu je vyhlídka přístupná po kamenných schodech, z které je nádherný výhled do Bavorska. Občerstvit se můžete v kamenném horském hotelu s restaurací a venkovním posezením. Až do roku 1765 se právě zde stýkaly hranice tří zemí. Čech, Německa a Rakouska.
Na zdejších skalách prý bývala tři sedadla, v nichž sedávala česká, bavorská a rakouská knížata. Každý z nich přitom seděl ve své vlastní zemi. Odtud název hory Třístoličník.

Třístoličník

zpět Muckovské vápencové lomy:
Chráněná a přírodní technická památka se nalézá u osady Muckov nedaleko Černé v Pošumaví. Tyto lomy jsou unikátní ukázkou podzemní težby vápence a tvoří bizarní scenerie. Stropy komor jsou podepřeny obrovitými pilíři ponechané horniny. Vlivem neobvyklé těžby, zde vznikly jedinečné útvary, které představují jednu z nejlepších lokalit podzemního lomu v Čechách. Nachází se zde velice významné zimoviště a letní shromaždiště 9ti druhů netopýrů.


Muckovské lomy

zpět Horní Planá:
Městečko na levém břehu Lipenské přehrady cca 3km od Perneku. Významnou dominantou je děkanský kostel sv.Markéty ze 13. stol. na náměstí. Na okraji městečka je rodný dům spisovatele Adalberta Stiftera (chráněná památka), od roku 1960 je zde ke shlédnutí stálá expozice věnující se tomuto spisovateli a lidové architektuře Šumavy. Okolo městečka vede půvabná Stifterova naučná stezka, která nám skýtá malebné výhledy na městečko i okolní šumavskou krajinu. Je zde mnoho restaurací, 2 samoobsluhy (otevřené i o víkendech), různé obchůdky, lékárna a lékař, letní kino, atd.
H. Planá

zpět Volary:
Město vyznačující se typickými dřevěnými, tzv. volarskými domy, chráněnými jako vesnická památková rezervace. Pro tyto usedlosti bylo charakteristické uspořádání celého hospodářství tj. obytných místností, stodoly, chlévů i dvorku pod jednu střechu. V jednom z nich je i Volarské muzeum. Na náměstí stojí kostel sv. Kateřiny. Výrazným místem je i hřbitov při silnici na Prachatice a památník obětí pochodu smrti z roku 1945, při kterém tu zahynulo 94 židovských žen. Nad městečkem křížová cesta – Kalvárie. Najdete zde opět veškerou občanskou vybavenost, včetně obchodů, restaurací, atd.
Volary

zpět Další turistické cíle:
Český Krumlov – zámek, zámecký park, divadlo s otáčivým hledištěm, historické jádro města
Vyšší Brod – cisterciácký klášter, hrobka Rožmberků, klášterní knihovna (70tis.svazků)
Poštovní muzeum
Vyšší Brod

Svatý Tomáš – zřícenina hradu Vítkův kámen, gotický kostel sv. Tomáše, Schwarzenberský lovecký zámeček

Sv. Tomáš (Vítkův kámen)

Stožec – bývalá dřevařská osada, dnes rekreační ves a letovisko v krásném údolí Studené Vltavy, obklopená rašeliništi a věncem šumavských hor. Prochází tudy železniční trať z Volar do Nového Údolí (přechod do SRN). Nedaleko Stožecká kaple (významné poutní místo, hlavní pouť se koná 14. srpna) a nepatrné zbytky strážního hrádku z 13. století na vrcholu Stožecké skály.

Stožec

Boubínský prales – třetí nejstarší přírodní rezervace u nás, stromy staré 300-400 let, naučná stezka
Hořice na Šumavě – gotický kostel sv. Kateřiny ze 13. stol., pranýř na návsi a kamenné mísy k odměřování obilí, soustava kamenných kašen a slavná tradice pašijových her (areál na horním okraji obce), muzeum
Hrad Hus – zříceniny hradu ze 14. stol.
Kuklov – osada pod zříceninou hradu Kuglvajt, které dominuje monumentální torzo zříceného kláštera ze 14. století

Kuklov

Křišťanovice – rekreační obec, v místě rybník s plážemi a kempy
Olšina – ves se souborem zděných statků z 19. století, nedaleko Horní Plané. Dominantou je rybník založený v 15. století, který patří mezi nejvýše položené rybníky v ČR. Možnost koupání.
Libín – 1096 m.n.m, na vrchou 27 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1883, vedle ní turistická chata, za dobrého počasí výhled na Alpy, k rozhledně vede silnička
Lenora – jedna z nejpůvabnějších šumavských obcí, sklářské muzeum, zámeček, pozoruhodná kolonie dělnických domků, roubené domy volarského typu, dřevěný most Rechle, původní pec na chleba – technická památka, vždy poslední sobotu v měsíci, od dubna do prosince se tu peče nejen chleba, ale i housky, koláče a lenorské placky, na kterých si lze pochutnat zadarmo

Lenora (Rechle)

Nové údolí – hraniční osada založena knížetem Schwarzenberkem, po roce 1945 prakticky zanikla, v roce 1990 provoz obnoven, přechod do Německa, v upraveném železničním voze malé muzeum, v létě tu jezdí historický vlak, východiště cest na Třístoličník, freeshop
Želnava – gotický kostel sv. Jakuba za 14. stol., na hřbitově unikátní sbírka litinových křížů, na návsi zděný válcový vodojem z roku 1818

Želnava

Kunžvart – zřícenina jednoho z našich nejvýše položených hradů ze 14. stol, nedaleko Strážného
Strážný – horská obec na hranicích ze SRN, dnes převážně rekreační využití, lyžařské sjezdové tratě a vleky
Kubova Huť – původně sklářská osada, dnes středisko rekreace a lyžování, nejvýše položená železniční stanice v Čechách
Soumarský most – významné vodácké tábořiště, kde se každoročně „odemyká“ Vltava, významná vrchovištní rašeliniště
Frymburk – městečko založené ve 13. stol. Rožmberky, gotický kostel ze 13.stol, pranýř se zvonkem z roku 1651, morový sloup, čtvercová kašna, historické domy na náměstí, po napuštění přehrady, větší část městečka zatopenaFrymburk

Čertova stěna – přírodní rezervace žulových skal nad hlubokým údolím Vltavy, mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem, obří hrnce zvané Čertovy proudy, z vrcholu nádherná vyhlídka
Čertova stěna

Pramen Vltavy – pramen nejdelší české řeky nedaleko Kvildy, upraven v kameny obložené jámě, v okolí rozsáhlé rašeliniště.
Pramen

Ostrý – nejkrásnější šumavská hora (1293m), spolu s Malým Ostrým vytvářejí známou siluetu tzv. Prsa Matky Boží, leží na hranicích s Německem, na vrcholu je velký kříž, nádherný kruhový výhled do české i bavorské části Šumavy, na vrcholu stával strážní hrádek z 13. stol., pod skaliskem je turistická chata

Šumavská jezera: zpět
Plešné jezero, Černé a Čertovo jezero, Prášilské jezero, jezero Laka

Šumavské slatě a rašeliniště:
Jezerní slať, Chalupská slať, Tříjezerní slať, Modravské slatě, Mrtvý luh, Žďárecká slať, Stráženská slať, Zhůrské a Horskokvildské slatě, rašeliniště Bobovec, Račínské rašeliniště atd.

A dále určitě stojí za shlédnutí: Prachatice, Vimperk, Knížecí Pláně, Borová Lada, Kašperské hory a hrad Kašperk, Modrava, Kvilda, Horská Kvilda, Železná Ruda, Srní, Prášily, Anín, Antýgl, Čeňkova pila, Sušice, Poledník – rozhledna, Svatobor – rozhledna, Hluboká nad Vltavou, Rožmberk, Husinec, Zadov, Churáňov, Stachy, Obří hrad – nejvýše položené pravěké hradiště u nás, atd.

Přívozy:
Horní Planá, Dolní Vltavice, Frymburk

Hraniční přechody:
Rakousko: Zadní Zvonková – Schöneben, Studánky – Weigetschlag, Přední Výtoň - Guglwald
Německo: Strážný - Philippsreut

Hraniční přechody turistické:
Rakousko: Říjiště – Rakouská cesta, Plechý, Ježová, Koranda atd.
Německo: České Žleby – Zlatá stezka, Nové údolí, Třístoličník, Stožec atd.


Kontakt :
mobil: 731 573 856, 606 262 863
mail: pernek20@seznam.cz